A-kassa

Precis som det flesta andra moderna samhällena i världen har svenska medborgare rätt till en lagstiftad arbetslöshetförsäkring. Denna försäkring består av två delar, dels ett grundbelopp som betalas ut till alla oavsett om man är ansluten till en a-kassa eller inte, samt en inkomstbaserad arbetslöshetsersättning.

Varför ska jag vara med i A-kassa?

Det är vanligt sunt förnuft att försäkra sig mot stöld, olyckor och sjukdom. Lika naturligt borde det vara att se till så att du får ersättning om du inte kan få inkomst från ett arbete. För en komplett arbetslöshetsförsäkring krävs medlemskap i såväl a-kassa som en kompletterande inkomstförsäkring.

Hur blir man medlem?

Du måste själv anmäla dig. Som yrkesverksam skall du gå med i den a-kassa som vänder sig till din yrkeskategori. Villkoren för att bli medlem A-kassan varierar beroende på ditt yrkesområde och vilken fackförening du tillhör. För att ha rätt till inkomstbaserade ersättning måste du ha varit medlem i a-kassan i minst 12 månader samt uppfylla arbetsvillkoret.

Följande 28 a-kassor finns att välja mellan:

A-kassaAvgift/månInkomstförsäkring
Unionen
För dig som är privatanställd!
112 kr Ja, mer info
Ledarnas
För chefer/ledare
118 krJa, mer info
Vision115 krJa
Byggnadsarbetarnas110-119 krNej
AEA110 krJa
Elektrikernas120 krJa
Fastighetsanställdas130 krNej
Finans och försäkringsbranschens115 krJa
GS155 krNej
Hamnarbetarnas155 krNej
Handelsanställdas132 krJa
Hotell- och restauranganställdas142 krNej
IF Metalls112-122 krJa
Journalisternas135 krNej
Kommunalarbetarnas113-116 krJa
STs
För statligt anställda
110 krJa, mer info
Livsmedelsarbetarnas112 krNej
Lärarnas110 krJa
SEKOs125-134 krJa
Skogs- och LantbrukstjänstemännensSe Unionens a-kassaNej
Småföretagarnas128 krNej
Svensk Handels och Arbetsgivarnasse Unionens a-kassaNej
Säljarnas140 krJa
Transportarbetarnas120 krJa
Alfa130 krNej
SAAK135 krJa

Avgifter uppdaterad 2020-02-20Skulle du klara dig på ca 14 500 kr/månad?

Ersättningstaket för a-kassa är 80% av maximalt 25 025 kr. Mer än så får du inte. Trots att du betalar avgift på hela din lön får du bara ersättning för en begränsad del av lönen. Det innebär att du kan få ut så lite som 14 500 kr per månad. Men med en inkomstförsäkring får du behålla en större andel av din lön eftersom lönetaket höjs. Inkomstförsäkring är till för att du ska ha råd att bo kvar och klara dina utgifter, om du tillfälligt blir arbetslös. Du kan få den förhöjda försäkringen utbetalad i ca 200 dagar från den dag som du först beviljas A-kassa.

Uppdatering:I höst höjdes a-kassetaket till 25 025 kr/mån

Lön som arbetslös

Tanken är att man ska kunna leva på lönen, även om man är arbetslös. De flesta fackliga medlemmarna tjänar mer än vad a-kassan ger, vilket betyder en rejäl inkomstminskning för den som enbart får a-kassa. Därför erbjuder många förbund en försäkring som ger ersättning utöver a-kassa. Inkomstförsäkringen har tagits fram i samarbete med försäkringsbolag och fackrepresentanter och innebär att du får ut mer av din lön då du saknar arbete.

Att gå med i en A-kassa är en självklarhet för många, men hur fungerar den egentligen? Akademikernas a-kassa har skapat en kort animerad film som förklarar detta: