Om sajten

Rättinkomstförsäkring.se är en fristående och oberoende informationssida om inkomstförsäkringar. Sajten är inte knutna till något specifikt fackförbund eller försäkringsbolag utan drivs på eget initiativ.

Tanken med vår tjänst är att erbjuda saklig korrekt information om inkomstförsäkring med smidig jämförelse. Efterfrågan på kompletterande skydd till a-kassa har ökat kraftigt de senaste åren. Under perioden 2008-2014 ökade andelen med kompletterande försäkring för inkomst utöver den ordinarie arbetslöshetsförsäkringen från 18 till 39%. 2014 hade uppskattningsvis 1,6 miljoner svenskar en tecknad inkomstförsäkring och antalet väntas fortsatt öka så länge gapet mellan a-kassan och löneutveckligen fortsätter att växa.

Vem behöver inkomstförsäkring?

"Sju av tio svenskar slår fortfarande i a-kassetaket 2016-05-30"

Under hösten 2015 gjorde den sittande regeringen en kraftig höjning av taket i a-kassan. Det tidigare inkomsttaket på 18 700 kr/mån ersattes och höjdes upp till 25 025 kr/mån. I och med höjningen som var den första på över 10 år, trodde många att inkomstförsäkringen skulle få en mer undanskymd roll. Men någon minskning av försäkringstagare har inte synts till och under våren 2016 offentliggjorde Arbetslöshetskassornas Samorganisation SO en rapport som visar att enbart tre av tio arbetslösa får 80 procentig ersättning av lönen genom sin a-kassa. Det innebär att nästan sju av tio svenskar fortsatt har glädje av att skaffa inkomstförsäkring.

Om jämförelsetjänsten

På rättinkomstförsäkring.se kan du jämföra Sveriges alla inkomstförsäkringar och hitta ett skydd som passar dina behov bäst utifrån yrkesområde. Jämförelsetjänsten gör det lättare att överblicka dina valmöjligheter samtidigt som du smidig får tillgång till priser, villkor och kontaktuppgifter till samtliga aktörer på en och samma plats.

Vår tjänst är fullständigt kostnadsfri för dig som besökare, men i vissa fall kan vi erhålla provision om du väljer att sluta avtal med tredje part efter att du klickat dig vidare från vår sida. Observera att inga avtal sluts på rättinkomstförsäkring.se, eventuella fackmedlemskap eller inkomstförsäkringar som tecknas med privata aktörer upprättas mellan besökaren/konsumenten (dig) och facket/försäkringsbolaget (försäkringsgivaren) utan inblandning eller påverkan från rättinkomstförsäkring.se. Väljer du att använda vår tjänst godtar du våra användarvillkor/friskrivningsklausul och cookiehantering.