Vanligt förekommande frågor med svar

Varför får jag inte ut någon ersättning även om jag betalt?

Det kan finnas flera olika skäl till varför du inte får ut någon ersättning genom inkomstförsäkringen. Huvudsakligen beror det antingen på att du inte uppfyller arbetskravet alternativt kvalifikationtiden.

Måste jag vara med i a-kassan?

Medlemskap i A-kassa är en förutsättning för att du skall ha rätt till någon form av inkomstbaserad arbetslöshetsersättning.

Går det att teckna inkomstförsäkring som gäller direkt?

Nej det finns i dagsläget ingen inkomstförsäkring utan kvalifikationstid. Din lön ha varit försäkrad i minst 9-18 mån före arbetslöshet för att inkomstförsäkringen skall gälla. Kortast kvalifkationstid endast 9 månader har försäkringen hos Solid AB.

Vad är kvalifikationstid?

Begreppet syftar på den tid du minst måste ha varit ansluten till a-kassan, fackförbundet eller försäkringsbolaget innan du är berättigad att lyfta ersättning. För inkomstförsäkringar är kvalifikationstiden 12-18 mån.

Behåller jag min kvalifikationstid om jag byter fackförbund?

Byter du fack inom samma centralorganisation behåller du i regel din intjänade kvalifikationstid, sker fackbytet mellan olika organisationer eller till ett privat försäkringsbolag måste du ta kontakt med berörda parter för att få reda på vad som gäller.

Kan man ha mer än en inkomstförsäkring?

I vissa fall täcker inte fackförbundens inkomstförsäkring hela lönen. Vill man, kan man därför komplettera med en tilläggsförsäkring hos t.ex. Accept eller Solid.

Behöver jag betala skatt på ersättning från a-kassa och inkomstförsäkring?

Ja och nej, alla ersättning från a-kassa är skattepliktig. Däremot betalar du inte skatt på de belopp som inkomstförsäkringen ersätter.

Är inkomstförsäkringen pensionsgrundande?

För att en inkomst skall vara pensionsgrundande måste den beskattas. Ersättning från inkomstförsäkring är skattebefriad och därför inte pensionsgrundande medan de pengar du erhåller från arbetslöshetskassan ger dig pensionsrätter.

Kan man vara medlem i vilken a-kassa som helst?

Nej, du skall gå med i den arbetslöshetskassa som passar bäst för ditt yrke eller arbetsområde. Om du har flera olika arbetsuppgifter och anställningar bör du välja a-kassa utifrån din huvudsyssla eller utbildning.

Måste jag anmäla mig till arbetsförmedlingen?

Om du blir arbetslös är det viktigt att du så fort som möjligt skriver in dig hos Arbetsförmedlingen. I samband med detta ställs du till arbetsmarknadens förfogande som arbetssökande. I och med detta kan arbetslöshetsersättningen börja betalas ut till dig.

Kan man få inkomstförsäkring retroaktivt?

Nej, det går inte att få ersättning retroaktivt. Därför är det nödvändigt att anmäler dig som arbetssökande omgående vid arbetsförlust.

Kan man få inkomstförsäkring retroaktivt?

Det går inte att få ersättning retroaktivt. Därför är det nödvändigt att anmäler dig som arbetssökande omgående vid arbetsförlust.

Kan ett buffertsparande ersätta inkomstförsäkringen?

Givetvis är det möjligt att spara ihop en tillräcklig buffert istället för att teckna vare sig a-kassa eller inkomstförsäkring. I vissa fall kan det till och med vara att föredra, exempelvis om du arbetar inom ett yrke med mycket låg arbetslöshet där risken är minimal att du står utan jobb. Baksidan med ett buffertsparande är att du måste sätta av väldigt mycket pengar på kort tid och sedan själv se till att du inte spenderar dessa pengar på något annat.

Varför kostar medlemskapen olika mycket?

I huvudsak är det fackförbunden som administrerar och sköter om a-kassesystemet i Sverige, de enskilda organisationerna har ett visst utrymme att sätta ett pris som de anser krävs för att operera denna verksamhet på ett bra och säkert vis.

Kan man behålla kvalifikationstiden om man byter a-kassa?

Ja, så länge bytet sker utan "glapp" mellan medlemskapen behåller du din intjänade tid. Detta gäller även om du varit medlem i en a-kassa i ett annat nordisk land och flyttar hem igen.

Vad händer om man missar att skicka in aktivitetsrapport till AF?

Glömmer du att rapportera in dina aktiviteter och söka jobb till Arbetsförmedlingen kommer du första gången få en varning, därefter riskerar du att bli avstängd från a-kassan och därmed förlora den ersättning vilken du som arbetsökande är berättigad till.

Varför fick jag inte några pengar på utbetalningsdagen?

Den vanligaste anledningen till att du inte fått någon utbetalning till ditt konto är att kassakortet inte lämnats in i tid eller ej är korrekt ifyllt.

F-kassa eller arbetslöshetsersättning och inkomstförsäkring?

Den som är arbetslös och samtidigt sjuk med ett godkänt lärarutlåtande och inte klarar av att uppfylla tillgänglighets kriteriet som arbetssökande är inte att i första betrakta som arbetssökande utan bör istället vara sjukskriven och gå på F-kassa. När ett tillfrisknande sker eller sjukskrivningen går ut är personen istället att betrakta som arbetssökande.

Saknas din fråga ovan?

Här samlar vi vanliga frågor från besökare. Om du saknar svaret till din fråga kan du skicka ett mail till:
svar@rättinkomstförsäkring.se

Eller kommentera via Facebook!