Användarvillkor/Friskrivning

Rättinkomstförsäkring.se strävar efter att alltid tillhandahålla uppdaterad information och data men kan inte garantera att allt innehåll är fullständigt korrekt. Du använder vår tjänst under eget ansvar och ansvarar således själv för att kontrollera att de uppgifter som förekommer på rättinkomstförsäkring.se är riktiga. Rättinkomstförsäkring.se åtar inte sig något ansvar för eventuella skador som kan uppstå vid användning av vårt innehåll.

Kontrollera samtliga villkor innan du tecknar inkomstförsäkring

Rättinkomstförsäkring.se är en fristående informations och jämförelsesida utan koppling till något enskilt fackförbund eller försäkringsbolag. Eventuella avtal som sluts med fack eller försäkringsgivare görs såldes direkt mellan (dig) konsumenten och (försäkringsgivaren) fack eller försäkringsbolag.

För att undvika att fel uppstår, ber vi dig att läsa igenom avtalet noga samt kontrollera att uppgifterna om lönetak, kvalifikationstid, utbetalningstid och kostnad stämmmer innan du väljer att teckna avtal.