Fackliga centralorganisationer

I Sverige finns ett stort antal fackförbund och fackföreningar av vilka de flesta ingår i en facklig centralorganisation. Det finns tre stora centrala arbetstagarorganisationer på riksnivå: LO, TCO och SACO. Varje sammanslutning ansvar för ett specifik övergripande yrkesområde; LO organiserar arbetare, TCO privata och statliga tjänstemän och SACO akademiker.

 

Arbetsuppgifterna på den moderna arbetsmarknaden är dock inte fullt så enkla att kategorisera som det var förr. Det har gjort att gränserna mellan de fackliga organisationerna delvis suddats ut, avgörande för vilken facktillhörighet man bör välja avgörs istället ofta av vilket fack som har störst inflytande över en arbetsplats.

 

Samtidigt är det tydligt att LO inte i första hand värnar akademikern eller tjänstemannen lika lite som SACO eller TCO sätter den vanliga arbetaren i första rummet. Vilken yrkeskategori man prioriterar märks även i de medlemsförsäkringar och förmåner som ingår i medlemskapen, de är utformade och anpassade utifrån den specika yrkesgruppens behov och önskemål.

 

Tjänstemännens centralorganisation (TCO)

 • + Fackförbundet ST, är en organisation för statligt anställda på exempelvis universitet, skatteverk, försäkringskassa och arbetsförmedling.

 • + Finansförbundet, ansluter medlemmar som är bank- och finansanställda.

 • + Facket för försäkring & finans, finns till för verksamma inom försäkringsbranschen. Rådgivare, förmedlare, och bankverksamhet som ägs av försäkringsbolag.

 • + Försvarsförbundet, Organiserar anställda inom den svenska försvaret samt närliggande verksamheter.

 • + Journalistförbundet, Organiserar journalister och skribenter.

 • + Lärarförbundet, är den största fackliga organisationen för lärare.

 • + Polisförbundet, är en intresse- och arbetstagarorganisation för poliser.

 • + Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet, Organiserar skogsarbetare, lantbrukare och jägare.

 • + Svenska folkhögskolans lärarförbund, har nära koppling till Lärarförbundet men fokuserar enbart på svenska folkhögskolelärare.

 • + Sveriges Yrkesmusikerförbund, för musiker främst verksamma inom orkester och teater.

 • + Teaterförbundet, för teater- och filmarbetare.

 • + TULL-KUST, Organiserar anställda inom tull och kustbevakning.

 • + Unionen, är numera sveriges största fackförbund där de flesta yrkeskategorierna är välkomna. Man organiserar bland annat egenföretagare, chefer och de flesta typer av tjänstemän inom privata näringslivet.

 • + Vision, är en snabbväxande TCO-organisation främst för yrkesverksamma inom välfärden och kultur, man organiserar både privat och offentlig anställda.

 • + Vårdförbundet, är den ledande organisationen inom vården, man försäkrar och tillvaratar sjuksköterskors och barnmorskors intressen.

 

Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)

 • + Akademikerförbundet SSR, Är en facklig organisatör för samhällsvetare och akademiker inom områdena samhälle och välfärd.

 • + Civilekonomerna, ett renodalat förbund för ekonomer och civilekonomer.

 • + Dokumentation, information och kultur - DIK, är en arbetstagarorganisation för verksamma inom information, kommunikation och kultur.

 • + Fysioterapeuterna, ledande rörelse för fysioterapeuter, de som tidigare kallades sjukgymnaster.

 • + Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Organiserar Arbetsterapeuter.

 • + Jusek, är ett SACO-förbund för verksamma inom juridik, ekonomi, systemvetenskap, beteendevetenskap och samhällsvetenskap.

 • + Kyrkans Akademikerförbund, Organiserar akademiker inom Svenska kyrkan t.ex. präster, diakoner, notarier och biskopar.

 • + Lärarnas Riksförbund, det andra stora lärarförbundet som utöver lärare även organiserar studie- och yrkesvägledare.

 • + Naturvetarna, för alla akademiker med naturvetenskaplig utbildning.

 • + Officersförbundet, välkomnar soldater och officerare.

 • + Reservofficerarna, en liten SACO-organisation för reservofficerare.

 • + Saco-förbundet Trafik och Järnväg, organiserar administrationsarbetet inom transportbranschen; järnvägs- och busstransporter.

 • + SRAT, Organiserar akademiker som arbetar inom hälsa, kommunikation och förvaltning.

 • + Sveriges Arkitekter, organiserar olika sorters arkitekter.

 • + Sveriges Sveriges farmaceuterceuter, Organiserar farmaceuter.

 • + Sveriges Ingenjörer, Organiserar ingenjörer.

 • + Sveriges läkarförbund, Ledande intresseorganisation för svenska läkare.

 • + Sveriges Psykologförbund, Organiserar psykologer.

 • + Sveriges Skolledarförbund, Organiserar ledare inom utbildning.

 • + Sveriges Tandläkarförbund, Organiserar tandläkare.

 • + Sveriges universitetslärarförbund - SULF, är ett förbund för universitetslärare, forskare och doktorander.

 • + Sveriges Veterinärförbund, Ser efter veterinärers intressen på arbetsmarknaden.

 

LO-förbund (LO - Landsorganisationen i Sverige)

 • + Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads organiserar arbetare inom byggindustrin.

 • + Elektrikerförbundet, Är ett fack för elektriker, montörer och installatörer.

 • + Fastighetsanställdas Förbund, Fastighets välkomnar lokalvårdare, service-, underhålls- och fastighetsarbetare.

 • + GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, är ett förbund för skog- och träarbetare, designers och grafiker.

 • + Handelsanställdas Förbund, är en organisation för butiksarbetare inom handel, lager samt frisörer och andra handlare.

 • + Hotell och Restaurang Facket, är en organisation för servicearbetare inom hotell-, restaurang-, bar- och caféverksamhet.

 • + Kommunalarbetareförbundet, är det största LO-förbundet och organiseraanställda inom kommun, landsting, kyrka samt kooperationer. En stor grupp är undersköterskor. Numera kan även privatanställda bli medlemmar i Kommunal.

 • + Livsmedelsarbetareförbundet, Organiserar verksamma inom livsmedelsbranschen.

 • + IF Metall, är ett klassiskt fackförbund med starka rötter i Norrland. LO-facket organiserar verkstadsarbetare, industrianställda samt gruv och stålverksarbetare.

 • + Musikerförbundet, finns till för dig med ett professionellt yrke inom musik.

 • + Målareförbundet, finns till för dig som arbetar som målare eller tapetserare eller liknande. Målareförbundet är ett av flera LO-förbund inte erbjuder sina medlemmar inkomstförsäkring

 • + Pappersindustriarbetareförbundet, Organiserar verksamma inom svensk pappers- och massaindustri.

 • + Service- och kommunikationsfacket, SEKO organiserar samhällsbärande servicearbetare inom post, tele, trafik och energi samt ytterligare yrkesgrupper inom detta eller närliggande verksamhetsområden.

 • + Svenska Transportarbetareförbundet, Transport är huvudorganisation för förare och andra yrken inom transportibranschen