Så fungerar inkomstskydd

Ett inkomstskydd är en kompletterande försäkring som ser till att du får ut maximal lön vid arbetslöshet. Konceptet är enkelt. Så länge du har en anställning betalar du ett fast belopp till akassa samt inkomstskydd. Skulle du sedan av någon anledning bli av med ditt arbete, får du ut den ordinare ersättningen från arbetslöshetskassa samt en procentuell andel genom inkomstskydd. Att teckna inkomstförsäkring är frivilligt men många gånger ingår det kostnadsfritt som en del av ditt avtal med fackförbund. Om du vill uppleva fördelarna med ett inkomstskydd har du just nu möjlighet att prova på att bli medlem hos Unionen vilket är gratis de tre första månaderna.

Låneskydd

För dig som har banklån är det oftast möjligt att teckna ett lånebetalningsskydd som innebär att lånekostnaderna betalas genom en försäkring om din livsituation plötsligt förändras. Låneskydd för privatpersoner kan omfatta inkomstbortfall till följd av arbetslöshet, arbetsoförmåga (pga. olycka eller sjulvård) och dödsfall. Notera att företag ej kan teckna låneförsäkring.