Trygghetsavtalet för statsanställda

1990 slöts trygghetsavtalet för statligt anställda. I samband med detta upprättades Trygghetsstiftelsen som är en organisation särskilt inrättad för att ge säkerhet åt statsanställda som riskerar att drabbas av arbetslöshet till följd av förändringar och besparingar inom den statliga sektorn.

I första hand är Trygghetssiftelsen en omställningstjänst för statsanställda som syftar till att hitta jobb till uppsagda personer redan innan de hamnar i arbetslöshet.

I trygghetsavtalet ingår bland annat:

Behöver man komplettera Trygghetsavtalet med en inkomstförsäkring?

Den som är ansluten medlem i en a-kassa kan få upp till 80% av inkomsten i arbetslöshetsersättning (upp till max 25 025 kr/mån de första 200 dagarna). Förmånliga trygghetsavtal inom den statliga sektorn täcker tillsammans med a-kassa 80% av hela din tidigare lön. Den som ingår i trygghetsavtalet behöver således i regel inte bekymra sig om en kompletterande inkomstförsäkring. Samtidigt kan det vara skönt att veta att inkomstförsäkringen kan ge ett likvärdigt skydd om du väljer att byta arbete från statlig verksamhet till ett jobb inom den privata sektorn.