FSA inkomstförsäkring

För yrkesaktiva arbetsterapeuter är FSA en naturlig organisation att vara delaktig i. Som medlem i fackförbundet FSA ingår en inkomstförsäkring upp till 50000 kr/månaden i 120 dagar. Det är även möjligt att teckna kompletterade tilläggsförsäkringar som höjer den ersättningsbara inkomsten med 20 000-60 000 kr vilket ger ett maximalt lönetak på 110 000 kr/mån. Det är även möjligt att utöka det totala antalet ersättningsdagar från 120 dagar upp till totalt 300 dagar.

Villkor: Gå med & teckna Svenska arbetsterapeuters inkomstförsäkring

 

Medlemstyp Kostnad

Ordinarie

293 kr/mån

Yrkesverksam och arbetslösa
Lön under 14.819 kr/mån

167 kr/mån


För den valfria tilläggsförsäkringen tid som utökar utbetalningstiden med 180 dagar tillkommer en ytterligare avgift om 35-218 kr/mån utöver den ordinarie medlemsavgiften. Storleken på avgiften beror på din bruttolön. För den valbara tilläggsförsäkringen lön som höjer och utökar den försäkringsbara lönen med 20 000-60 000 kr till maximalt 110 000 kr/mån tillkommer en extra avgift om 60-145 kr/mån.
TilläggsförsäkringTotalt försäkrad inkomstKostnad

+ 20 000 kr

70 000 kr

60 kr/mån

+ 30 000 kr

80 000 kr

80 kr/mån

+ 40 000 kr

90 000 kr

105 kr/mån

+ 50 000 kr

100 000 kr

125 kr/mån

+ 60 000 kr

110 000 kr

145 kr/mån

Tilläggsförsäkring tecknas via Folksam som svarar för Naturvetarnas inkomstförsäkring.

Så påverkar Sveriges Arbetsterapeuters inkomstförsäkring din inkomst mellan jobben

Arbetsterapeuter
genomsnittslön
Arbetslöshetsersättning efter skatt AEA A-kassa Inkomst-
försäkring

Privat sektor
30 600 kr/mån

max 17 565 kr/mån

max 14 500 kr/mån

från ca 3 065 kr/mån

Inom kommun
29 000 kr/mån

max 16 748 kr/mån

max 14 500 kr/mån

från ca 2 248 kr/mån

Inom landsting
29 100 kr/mån

max 16 763 kr/mån

max 14 500 kr/mån

från ca 2 263 kr/mån

Statligt anställda
32 800 kr/mån

max 18 733 kr/mån

max 14 500 kr/mån

från ca 4 233 kr/mån

Så har vi räknat:
Beräknad arbetslöshetsersättning efter skatt avser möjlig maximal ersättning från a-kassa och inkomstförsäkring. Notera att a-kasseersättningen beräknas över de första 100 dagarna då arbetssökande kan få ut max 910 kr/dag, efter dag 101 sjunker denna nivå till max 760 kr/dag vilket motsvarar ca 12 375 kr/mån. Efter dag 101 får en tecknad inkomstförsäkring hos Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter därmed ytterligare betydelse.

Lönestatistiken avser arbetsterapeuter i Sverige med data från 2015 som är hämtad från SCB.se.

Kontaktuppgifter FSA

En bild på FSA Hemsida:www.FSA.se
Telefon:08-466 24 40
Epost:kansli@fsa.se
Fler uppgifter hos: Allabolag.se Hitta.se