SJF inkomstförsäkring

Gå med i Journalistförbundet och får backning från en arbetstagarorganisation som journalist. Som medlem i fackförbundet SJF ingår en generös inkomstförsäkring upp till 60000 kr/månaden i 100 dagar. Möjlighet finns även att teckna en frivillig tilläggsförsäkring för 65 kr/mån vilken ger dig ytterligare 120 dagar ersättningsdagar.

Villkor: Gå med & teckna SJF inkomstförsäkring

 

Medlemstyp Kostnad

0-6 000 kr/mån

60 kr/mån

6 001-8 000 kr/mån

85 kr/mån

11 000-13 999 kr/mån

180 kr/mån

8 001-10 000 kr/mån

115 kr/mån

10 001-12 000 kr/mån

145 kr/mån

12 001-14 000 kr/mån

175 kr/mån

14 001-16 000

205 kr/mån

16 001-18 000 kr/mån

235 kr/mån

18 001-20 000 kr/mån

265 kr/mån

20 001-22 000 kr/mån

285 kr/mån

22 001-24 000 kr/mån

305 kr/mån

24 001-28 000 kr/mån

315 kr/mån

16 001-18 000 kr/mån

235 kr/mån

28 001-32 000 kr/mån

325 kr/mån

32 001-36 000 kr/mån

335 kr/mån

36 001-40 000 kr/mån

340 kr/mån

40 001-44 000 kr/mån

345 kr/mån

44 001+ kr/mån

355 kr/mån


Så påverkar Journalistförbundets inkomstförsäkring din ersättning mellan jobben

Genomsnittslön Arbetslöshetsersättning efter skatt Journalisternas A-kassa Inkomst-
försäkring

Journalist
35 300 kr/mån

max 20 073 kr/mån

max 14 500 kr/mån

från ca 5 573 kr/mån

Chefsredaktör
74 200 kr/mån

max 31 716 kr/mån
Notera att andra inkomstförsäkringar låter dig behålla ett större belopp

max 14 500 kr/mån

från ca 17 216 kr/mån
Hela lönen täcks ej

Så har vi räknat:
Beräknad arbetslöshetsersättning efter skatt avser möjlig maximal ersättning från a-kassa och inkomstförsäkring. Notera att a-kasseersättningen beräknas över de första 100 dagarna då arbetssökande kan få ut max 910 kr/dag, efter dag 101 sjunker denna nivå till max 760 kr/dag vilket motsvarar ca 12 375 kr/mån. Efter dag 101 får en tecknad inkomstförsäkring ytterligare betydelse notera därför att Journalistförbundet inkomstförsäkring endast inkluderar 100 ersättningsdagar.

Lönestatistiken avser journalister, redaktörer och skribenter i Sverige med data från 2015 som är hämtad från SCB.se.
Försäkringsbolaget Bliwa svarar för inkomstförsäkringen hos Journalistförbundet. Vilket gör det möjligt att välja till extra tilläggsförsäkring som täcker löner upp till 60 000 kr i ytterligare 120 dagar. .

Kontaktuppgifter SJF

En bild på SJF Hemsida:www.SJF.se
Telefon:08-613 75 00
Epost:kansliet@sjf.se
Fler uppgifter hos: Allabolag.se Hitta.se