Inkomstförsäkring Swedbank

Swedbank är inte bara en ledande svensk bank utan erbjuder även försäkringar genom försäkringsgivaren Tre Kronor Försäkring AB. För får endast 69 kr/månad kan du som är mellan 18-60 år teckna en arbetslöshetsförsäkring, vilken du kan behålla upp till och med en månad innan det att du fyller 65 år. Tanken med Swedbank inkomstförsäkring kallad Trygga arbetslöshetsförsäkring är att göra det lättare för den som blir arbetslös att klara av tiden mellan jobben.

Trygga arbetslöshetsförsäkring fungerar på ett lite annat vis än vanliga inkomstförsäkringar. Istället för att man utgår från din nuvarande lön, väljer du själv hur stor eller litet försäkringsbelopp du vill teckna mellan 1 000 och 20 000 kronor i månaden. Det är även upp till dig om du vill teckna Trygga arbetslöshetsförsäkring hos Swedbank för att skydda din inkomst eller för att täcka en fast återkommande utgift.

Vem kan teckna Trygga arbetslöshetsförsäkring?

Följande krav ställs på dig som vill ansluta sig till försäkringen:
  • - Du skall vara kontohavare i Swedbank eller i någon Sparbank
  • - Du har fyllt 18 år men inte 60 år
  • - Du uppfyller kraven i vår hälsoprövning
  • - Du är folkbokförd och bosatt i Sverige
  • - Du är inskriven i svensk Försäkringskassa

Vem har rätt till ersättning genom Trygga arbetslöshetsförsäkring?

Rätt till ersättning från Trygga Swedbank har den som blir ofrivilligt arbetslös och har rätt till inkomstbaserad ersättning genom a-kassan. Dessutom har Trygga arbetslöshetsförsäkring en kvalifikationstid på 6 månader. Det innebär att du dels måste ha varit medlem i a-kassan i minst 12 månader och haft Trygga arbetslöshetsförsäkring i minst 6 månader före arbetslöshet samt uppfylla arbetsvillkoret[1] för att kunna få ersättning.

Dock finns det en del personer som inte har rätt till ersättning, det gäller den som:

  • - har sagt upp sig själv
  • - har deltagit i en strejk
  • - har blivit uppsagd på grund av tjänstefel
  • - har blivit erbjuden en annan tjänst men tackat nej.
  • - som vid tecknandet var varslad eller uppsagd eller hade kännedom om kommande varsel eller uppsägning.

Villkor

Arbetslöshetsförsäkringen som du tecknar genom Swedbank och försäkringsgivaren Tre Kronor Försäkring AB berättigar till ersättning under maximalt 11 månader. Första månaden, ges ingen ersättning utan denna räknas som karenstid. För att ha/få rätt till en ny arbetslöshetsförsäkringsperiod på 11 månaders, krävs ytterligare minst 6 månaders arbete mellan de olika perioderna.

Exakt prisuppgift kan ej ges utan dessa beror på vilket försäkringsbelopp du väljer. Exempelkostnaden 69 kr per/månad avser ett försäkringsbelopp om 5 000 kr.

Om försäkringsbolaget Tre Kronor

Bolaget har funnits sedan 2006 och är numera ett dotterbolag till Folksam ömsesidig sakförsäkring.Tre Kronor Försäkring AB är experter på försäkringar som omfattar skador på egendom och sjuk- och olycksfallsförsäkring. Tre Kronor marknadsför sina produkter genom Swedbank och 59 fristående Sparbanker.

[1] Arbetsvillkoret är ett särskilt arbetskrav som finns angivet i lagen om Arbetslöshetsförsäkringen lag(1997:238).

Kontaktuppgifter Swedbank

En bild på Swedbank Hemsida:www.Swedbank.se
Telefon:0771-22 11 22
Försäkringsgivare: Tre Kronor Försäkring AB
Fler uppgifter hos: Allabolag.se