Sjukförsäkring

En ihållande sjukskrivning över en längre tid påverkar i regel ekonomin mycket negativt. Den första dagen, dagen då du upptäcker sjukdom är en karensdag. Det innebär att inkomstbortfallet är 100% och att du inte får ut någon ersättning alls denna dag.

Arbetsgivaren är sedan skyldig att betala ut sjuklön under dag 2-14. Sjuklönen ersätter inkomstbortfall upp till 80%.

Från och med dag 15 kan du erhålla sjukpenning genom Försäkringskassan. Sjukpenningen är 20% lägre än den ordinarie lönen och betalas ut i maximalt 364 dagar inom ramtiden på 450 dagar.

Särskild inkomstförsäkring vid sjukdom

För vissa yrkesgrupper är det möjligt att teckna en kompletterande sjukförsäkring som fungerar som en särskild inkomstförsäkring vid sjukdom.

Hos Folksam kan i dagsläget endast egenföretagare teckna försäkringen som garanterar en ersättning på upp till 90% av din ordinarie inkomst.