Sveriges akademikers centralorganisation

För SACO medlemmar ingår Akademikernas inkomstförsäkring som ett komplement till den ersättning som AEA a-kassa ger. Detta innebär att du som har en inkomst som överstiger ca 25.000 kr/månad behåller mer av din lön om du skulle bli arbetslös.

 

SACO:s Akademiker inkomstförsäkring har en kvalifikationstid på 18 månader, vilket är något längre än genomsnittet. För att ha rätt till ersättning måste du även uppfylla ett arbetskrav som innebär att du skall ha arbetat 12 av de 18 månaderna före arbetslöshet. Förvärvsarbete kan ske genom anställning eller genom sysselsättning vid eget företag.

 

För att kunna teckna inkomstförsäkringen krävs medlemskap i något av SACO-förbunden. Det är möjligt att nyteckna skyddet till och med utgången av det kalenderår du fyller 55 år och avtalet upphör månadsskiftet före du fyller 65 år.

 

Fackförbund SACO inkomstförsäkring Kvalifikationstid Ersättningstid Maxlön
Civilekonomernas
Civilekonomerna

Ja

12 mån

120 dgr

80 000 kr

Diks
DIK

Ja

12 mån

120 dgr

100 000 kr

Arbetsterapeuternas
FSA – Arbetsterapeuterna

Ja

12 mån

120 dgr

50 000 kr

Juseks
Jusek

Ja

18 mån

120 dgr

80 000 kr

Kyrkans
Kyrkans akademikerförbund

Ja

12 mån

200 dgr

Inget

Leg sjukgym
Legitimerade sjukgymnaster

Ja

12 mån

120 dgr

50 000 kr

LR
LR – Lärarnas riksförbund

Ja

12 mån

200 dgr

60 000 kr

Naturvetarna
Naturvetarna

Ja

12 mån

150 dgr

100 000 kr

Officersförbundet

Nej

Sjöbefälsföreningen

Nej

LR
SRAT

Ja

12 mån

120 dgr

80 000 kr

SROF – Sveriges reservofficerare

Nej

SSR
SSR – Akademikerförbundet

Ja

18 mån

140 dgr

100 000 kr

SULF

Ja

12 mån

150 dgr

80 000 kr

SA
Sveriges arkitekter

Ja

18 mån

120 dgr

60 000 kr

Sveriges farmaceuter
Sveriges farmaceuter

Ja

12-18 mån

120 dgr

80 000 kr

Ingenjörernas
Sveriges ingenjörer

Ja

12 mån

120 dgr

100 000 kr

Läkarnas
Sveriges läkarförbund

Ja

12-18 mån

120 dgr

100 000 kr

Sveriges psykologförbund

Ja

18 mån

120 dgr

50 000 kr

SLFs
Sveriges skolledarförbund

Ja

12 mån

150 dgr

70 000 kr

Sveriges veterinärförbund

Nej

Trafik- och järnväg
Trafik och järnväg

Ja

12 mån

120 dgr

50 000 kr

 

Ersättning:

 • - Akademikernas A-kassa och inkomstförsäkring ger dig som mest 80 procent av din tidigare lön, upp till 50 000 kr/mån.

 • - Utbetalningsperioden inleds med 20 karensdagar.

 • - Totalt betalas ersättning ut under 240 dagar.

Överhoppningsbar tid

I vissa fall kan ramtiden/kvalifikationstiden förlängas med så kallad överhoppningsbar tid. Denna möjlighet finns för att den som varit sjuk, vårdat barn som inte har fyllt 2 år eller haft föräldrapenning skall ha möjlighet att uppfylla arbetskravet. Till skillnad från a-kassans överhoppningsbara tid kan studier aldrig räknas som överhoppningsar tid i SACO:s Akademiker inkomstförsäkring.

Återkvalificering

Om du tidigare fått ersättning från Akademikernas inkomstförsäkring eller utbetalningar från AEA krävs en återkvalificering.

För att vara berättigad till en ny ersättningsperiod i inkomstförsäkringen behöver du beviljas en ny ersättningsperiod från Akademikernas a-kassa, utföra reguljärt förvärvsarbete i minst tolv sammanhängande månader (med minst 80 timmar per månad) utan att erhålla arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd.

 

Alla fackförbund inom Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)

 • + Akademikerförbundet SSR, Är en facklig organisatör för samhällsvetare och akademiker inom områdena samhälle och välfärd.

 • + Civilekonomerna, ett renodalat förbund för ekonomer och civilekonomer.

 • + Dokumentation, information och kultur - DIK, är en arbetstagarorganisation för verksamma inom information, kommunikation och kultur.

 • + Fysioterapeuterna, ledande rörelse för fysioterapeuter, de som tidigare kallades sjukgymnaster.

 • + Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Organiserar Arbetsterapeuter.

 • + Jusek, är ett SACO-förbund för verksamma inom juridik, ekonomi, systemvetenskap, beteendevetenskap och samhällsvetenskap.

 • + Kyrkans Akademikerförbund, Organiserar akademiker inom Svenska kyrkan t.ex. präster, diakoner, notarier och biskopar.

 • + Lärarnas Riksförbund, det andra stora lärarförbundet som utöver lärare även organiserar studie- och yrkesvägledare.

 • + Naturvetarna, för alla akademiker med naturvetenskaplig utbildning.

 • + Officersförbundet, välkomnar soldater och officerare.

 • + Reservofficerarna, en liten SACO-organisation för reservofficerare.

 • + Saco-förbundet Trafik och Järnväg, organiserar administrationsarbetet inom transportbranschen; järnvägs- och busstransporter.

 • + SRAT, Organiserar akademiker som arbetar inom hälsa, kommunikation och förvaltning.

 • + Sveriges Arkitekter, organiserar olika sorters arkitekter.

 • + Sveriges Sveriges farmaceuterceuter, Organiserar farmaceuter.

 • + Sveriges Ingenjörer, Organiserar ingenjörer.

 • + Sveriges läkarförbund, Ledande intresseorganisation för svenska läkare.

 • + Sveriges Psykologförbund, Organiserar psykologer.

 • + Sveriges Skolledarförbund, Organiserar ledare inom utbildning.

 • + Sveriges Tandläkarförbund, Organiserar tandläkare.

 • + Sveriges universitetslärarförbund - SULF, är ett förbund för universitetslärare, forskare och doktorander.

 • + Sveriges Veterinärförbund, Ser efter veterinärers intressen på arbetsmarknaden.