Tjänstemännens centralorganisation

Tjänstemännens centralorganisation vanligtvis förkortat TCO är namnet på Sveriges Centralorganisation för tjänstemannafack. Det ledande fackförbundet inte om denna rörelse är Unionen som under 2016 öka med tillräckligt många medlemmar för att nu kunna betecknas som det största fackförbundet i Sverige. De flesta fackförbunden inom TCO erbjuder inkomstförsäkring till sina medlemmar som en del av medlemskapet.

 

Villkoren för olika TCO inkomstförsäkringar varierar beroende på fackförbund men kvalifikationstiden är alltid 12 månader. Det innebär att du måste ha betalt för en TCO inkomstförsäkring i minst 12 månader före du blir arbetslös för att kunna utnyttja skyddet.

 

Ett par fackförbund saknar inkomstförsäkring inom TCO, Teaterförbundet är ett sådant övriga är Tull-Kust, Försvarsförbundet med sina ca 3000 medlemmar och Polisförbundet med omkring 20 000 aktiva medlemmar. Gemensamt för de tre sistnämnda facken är att de omfattas av en särskild omställningsförsäkring som gör inkomstförsäkringen överflödig.

 

Fackförbund TCO inkomstförsäkring Kvalifikationstid Ersättningstid Maxlön
Unionens
Unionen

Ansök

12 mån

150 dgr

60 000 - 150 000 kr

Finansförbundets
Finansförbundet

Ja

12 mån

120 dgr

80 000 kr

Ftf
FTF

Ja

12 mån

120 dgr

80 000 kr

Försvarsförbundet

Nej, men omfattas av omställningsavtalet

GS facket
GS

Ja

12 mån

100 dgr

35 000 kr

Lärarförbundet
Lärarförbundet

Ja

12 mån

200 dgr

60 000 kr

Polisförbundet

Nej, men omfattas av omställningsavtalet

SFHL – Sveriges folkhögskolelärare

Ja

12 mån

200 dgr

60 000 kr

SJF:s
SJF – Journalistförbundet

Ja

12 mån

100 dgr

60 000 kr

Vision
SKTF – Vision

Ja

12 mån

200 dgr

100 000 kr

SLF
SLF – Skogs och lantbrukstjänstemän

Ja

12 mån

150 dgr

60 000 kr

Statstjänstemanna
ST

12 mån

150 dgr

80 000 kr

SYMF

Nej

TF – Teaterförbundet

Nej

Tullkust

Nej, men omfattas av omställningsavtalet

Vision
SKTF – Vision

Ja

12 mån

200 dgr

100 000 kr

Vårdförbundets
Vårdförbundet

Ja

12 mån

200 dgr

60 000 kr

 

Alla fackförbund inom Tjänstemännens centralorganisation (TCO)

 • + Fackförbundet ST, är en organisation för statligt anställda på exempelvis universitet, skatteverk, försäkringskassa och arbetsförmedling.

 • + Finansförbundet, ansluter medlemmar som är bank- och finansanställda.

 • + Facket för försäkring & finans, finns till för verksamma inom försäkringsbranschen. Rådgivare, förmedlare, och bankverksamhet som ägs av försäkringsbolag.

 • + Försvarsförbundet, Organiserar anställda inom den svenska försvaret samt närliggande verksamheter.

 • + Journalistförbundet, Organiserar journalister och skribenter.

 • + Lärarförbundet, är den största fackliga organisationen för lärare.

 • + Polisförbundet, är en intresse- och arbetstagarorganisation för poliser.

 • + Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet, Organiserar skogsarbetare, lantbrukare och jägare.

 • + Svenska folkhögskolans lärarförbund, har nära koppling till Lärarförbundet men fokuserar enbart på svenska folkhögskolelärare.

 • + Sveriges Yrkesmusikerförbund, för musiker främst verksamma inom orkester och teater.

 • + Teaterförbundet, för teater- och filmarbetare.

 • + TULL-KUST, Organiserar anställda inom tull och kustbevakning.

 • + Unionen, är numera sveriges största fackförbund där de flesta yrkeskategorierna är välkomna. Man organiserar bland annat egenföretagare, chefer och de flesta typer av tjänstemän inom privata näringslivet.

 • + Vision, är en snabbväxande TCO-organisation främst för yrkesverksamma inom välfärden och kultur, man organiserar både privat och offentlig anställda.

 • + Vårdförbundet, är den ledande organisationen inom vården, man försäkrar och tillvaratar sjuksköterskors och barnmorskors intressen.