Här jämför vi samtliga svenska inkomstförsäkringar:
Här hittar du en lättöverskådlig tabell med prisuppgifter och data om kvalifikationstid samt lönetak kopplade till respektive inkomstförsäkring.

 

Inkomstförsäkring / medlemsavgift Ansökan Kvalifikationstid Ersättningstid Maxlön
Bäst för privatanställdaUnionen logo
Unionen

235-335 kr/mån
Tre månader gratis!

Ansök

12 mån

150-200 dgr

60 000 - 150 000 kr

Ledarna

376 - 956 kr/mån

Ansök

12 mån

150-250 dgr

80 000 - 120 000 kr

Accept

85-530 kr/mån

Ansök

12 mån

120-300 dgr

80 000 kr

Insplanet

Offert för prisuppgift

Ansök

12-18 mån

150-200 dgr

150 000 kr

Civilekonomerna

281-644 kr/mån

12 mån

120-300 dgr

80 000-140 000 kr


DIK

279-642 kr/mån

12 mån

120-300 dgr

100 000-160 000 kr

Elektrikerna

1,9% av lönen alt. 600 kr/mån

12 mån

100 dgr

Inget tak

Farmaciförbundet

Se Unionen

12 mån

150 dgr

60 000 - 150 000 kr

Finansförbundet

124-606 kr/mån

12 mån

120-300 dgr

80 000-120 000 kr

FSA – Arbetsterapeuterna

192-681 kr/mån

12-18 mån

120-300 dgr

50 000-110 000 kr

Forena (tidigare FTF)

280-440 kr/mån

12 mån

120-300 dgr

60 000-100 000 kr

GS

160-493 kr/mån

12 mån

100 dgr

35 000 kr

Jusek

85-614 kr/mån

12-18 mån

120-300 dgr

80 000 - 140 000 kr

Handels

400-817 kr/mån

12 mån

100-300 dgr

Ingen gräns
(tilläggförsäkring max. 80 000 kr)

Jobbgarant

Offert för pris!

12 mån

max 365 dgr

200 000 kr

Kommunal

106-609 kr/mån

12 mån

100 dgr

35 000 kr

Kyrkans akademikerförbund

100-358 kr/mån

12 mån

200 dgr

Ingen inkomstgräns

Fysioterapeuterna

290-653 kr/mån

12-18 mån

120-300 dgr

50 000-110 000 kr

Livs

158-650 kr/mån

12 mån

100 dgr

35 000 kr

LR – Lärarnas riksförbund

100-300 kr/mån

12 mån

200 dgr

60 000 kr

Lärarförbundet

150-290 kr/mån

12 mån

200 dgr

60 000 kr

Naturvetarna

240-608 kr/mån

12 mån

150-300 dgr

100 000-160 000 kr

SEKO

257-410 kr/mån

12 mån

100 dgr

Inget tak

Folkhögskollärarna

150-290 kr/mån

12 mån

200 dgr

60 000 kr

SJF – Journalistförbundet

100-420 kr/mån

12 mån

100-220 dgr

60 000 kr

SKTF – Vision

280-546 kr/mån

12 mån

180-280 dgr

100 000 kr

SLF – Skogs och lantbrukstjänstemän

1% av grundlönen
högst 279 kr

12 mån

200 dgr

60 000 kr

SRAT

225-593 kr/mån

12-18 mån

150-300 dgr

100 000-160 000 kr

Solid

Offert för pris!

12 mån

max 300 dgr

80 000 kr

SSR – Akademikerförbundet

83-260 kr/mån

18 mån

140 dgr

100 000 kr

Sveriges arkitekter

330-693 kr/mån

12-18 mån

120-300 dgr

100 000-160 000 kr

Sveriges arbetsterapeuter

192-318 kr/mån

12 mån

120 dgr

50 000 kr

Sveriges Farmaceuter

299-662 kr/mån

12-18 mån

120-300 dgr

80 000-140 000 kr

Sveriges ingenjörer

60-608 kr/mån

12-18 mån

150-300 dgr

100 000-160 000 kr

Sveriges läkarförbund

249-863 kr/mån

12-18 mån

120-300 dgr

100 000-160 000 kr

SULF - Sveriges universitetslärarförbund

240-438 kr/mån

12 mån

150-300 dgr

80 000 kr

Sveriges Veterinärförbund

288-651 kr/mån

12-18 mån

120-300 dgr

60 000-120 000 kr

Sveriges psykologförbund

355-788 kr/mån

12-18 mån

120-300 dgr

50 000-110 000 kr

Sveriges skolledarförbund

165-474 kr/mån

12 mån

150-200 dgr

100 000 kr

Säljarna

230-422 kr/mån

12 mån

60-120 dgr

50 000-80 000 kr

Trafik och järnväg

240-613 kr/mån

12-18 mån

150-300 dgr

80 000-160 000 kr

ST Fackförbundet

136-306 kr

12 mån

150-300 dgr

80 000 kr

Transport

96-881 kr/mån

12 mån

100-300 dgr

Inget

Vårdförbundet

295 kr/mån

12 mån

200 dgr

60 000 krAtt jämföra inkomstförsäkring

Vår sammanställning inkluderar inkomstförsäkringar från både försäkringsbolag och fackförbund. Vid jämförelse bör fokus i första hand ligga vid vilka villkor som gäller med avseende på kvalifikationstid, utbetalningstid och se även till att lönetaket har tillräcklig höjd för att du skall kunna plocka ut maximal ersättning om du blir arbetslös.

Prisvärdhet viktigare än lägst pris

jämför inte enbart kostnad - se till hela avtalet

Vår uppställning gör det enkelt att jämföra priser på olika inkomstförsäkringar, men enbart kostnaden säger mycket lite om hur bra eller dåligt löneskydd du får. För att ta reda på vilken inkomstförsäkring som du har mest glädje är prisvärdhet ett bättre mått. För att bedöma prisvärdhet måste flera faktor tas i beaktande, där förhållandet mellan behov, pris och vad du faktiskt får för vad betalar tillsammans ger en indikation på hur väl en enskild inkomstförsäkring står sig i konkurrensen.

Följande faktorer påverkar prisvärdheten:

1. Behov
Ditt persoliga behov är den viktigaste faktorn när man skall välja inkomstförsäkring. Tyvärr är denna faktor allt för ofta förbisedd, vilket gör att personer som egentligen inte behöver ett extra inkomstskydd har det och vice versa. Exempel på stora yrkesgrupper som i regel saknar behov av utökat arbetslöshetsersättningsskydd är grundskolelärare och sjuksköterskor. Det huvudsakliga skälet till detta är att, dessa båda är bristyrken vilket innebär att det i princip är omöjligt för utbildade inom dessa yrken att gå arbetslösa en längre tid. Så även om Vårdförbundet, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund erbjuder deras medlemmar inkomstförsäkringar, bör man vara medveten om att man som utbildad grundskolelärare eller sjuksköterska sannolikt inte kommer ha någon som helst glädje av denna extra trygghet.
2. Lönetak
För höginkomsttagare är det viktigt med ett högt lönetak. Skillnaden för en chef blir väldigt stor om inkomstförsäkringen har ett lönetak på 35.000 kr/mån eller 100.000 kr/mån. I de flesta fall kan du köpa till tilläggsförsäkringar men i regel blir det dyrare att göra på detta vis jämfört med att välja ett fackförbund där basförsäkringen har högt lönetak.
3. Utbetalningstid
Antalet utbetalningsdagar är av store betydelse, inte minst eftersom ersättningsnivån från och med dag 101 sänks från maximalt 910 kr/dag (ca 637 kr/dag efter skatt) till maximalt 760 kr/dag (ca 532 kr/dag efter skatt). För låginkomsttagare är således utbetalningstiden en viktigare faktor än lönetaket, då en inkomstförsäkring med många utbetalningsdagar kompenserar en större del av inkomstbortfallet från dag 101-200. Även du som är verksam inom ett yrke där långtidsarbetslöshet är vanligt, bör i regel prioritera en längre utbetalningstid.
4. Kvalifikationstid
Kvalifikationstiden avser den tid du måste ha varit medlem eller ansluten till en inkomstförsäkring innan du dra nytta av skyddet. I de flesta fall är kvalifikationstiden 12 månader, men den kan vara så lång som 18 månader eller så kort som 6 månader. Om du är verksam inom en bransch med stor osäkerhet kan det vara klokt att försöka minimera kvalifikationstiden. Tänk även på att du måste uppfylla kvalifikationstiden för din a-kassa för att inkomstförsäkringen skall gälla, normalt har arbetslöshetskassorna 12 månader kvalifikationstid.
5. Kostnaden
Som vi redan tidigare påpekat är det ganska meningslöst att enbart jämföra inkomstförsäkring utifrån pris, men om flera alternativ är jämbördiga kan såklart även kostnaden vara en faktor att ta i beaktande. Eftersom inkomstförsäkringar främst erbjuds genom olika fackförbund måste du välja att gå med i den organisation som välkomnar din yrkesgrupp, men i vissa fall kan du välja mellan flera olika fackliga organisationer. Då kan det även vara bra att kolla igenom vilka andra medlemsförmåner som erbjuds utöver inkomstförsäkringen.
OBS Kom ihåg!
Du måste vara ansluten till en a-kassa för att ha möjlighet att plocka ut ersättning från inkomstförsäkringen. Det är nämligen i första hand arbetslöshetskassan som ersätter utebliven lön orsakad av arbetslöshet. Inkomstförsäkringen är ett extra tillval för dig som vill behålla en större del av din tidigare inkomst, du kan emellertid högst behålla maximalt 80% av tidigare lön.