Inkomstförsäkring inom den privata sektorn

Den privata tjänstesektorn växer och blir större för varje år som går. Merparten av alla nya jobb som skapas i Sverige sker bland små till medelstora företag. Tendensen är att denna utveckling också kommer att fortsätta i framtiden.

Välj inkomstförsäkring utifrån yrkesområde
*Extra tilläggsförsäkring krävs för högsta belopp
Inkomstförsäkring Yrkesområden Kostnad
Unionen fackförbund
Lönersättning:60 000-150 000 kr*/mån
Utbetalningstid: 150-200 dagar
Ansök

Ledande inkomstförsäkring för privatsektorn.
Vanliga yrken: Tjänstemän, IT-data, Ekonomi, Chef, Tekniker
Projektledare, Säljare, Ingenjörer

50-235 kr/mån

Accept 300 dagar
Accept

Lönersättning:80 000 kr/mån
Utbetalningstid: 300 dagar
Ansök

inkomstförsäkring för alla yrken

140-530 kr/mån

Accept 120 dagar
Accept

Lönersättning:80 000 kr/mån
Utbetalningstid: 120 dagar
Ansök

inkomstförsäkring för alla yrken

85-400 kr/mån

Civilekonomernas
Civilekonomerna
Lönersättning: 80 000 kr/mån
Utbetalningstid: 120 dagar


Vanliga yrken: Civilekonom, Ekonom

191-301 kr/mån

Diks
DIK
Lönersättning: 50 000 kr/mån
Utbetalningstid: 100 dagar

Vanliga yrken: Humaniora, Kommunikatör

149-262 kr/mån

Finansförbundet
Finansförbundet
Lönersättning: 60 000 kr/mån
Utbetalningstid: 120 dagar

Vanliga yrken:Finans,Banktjänsteman

37 - 274 kr/mån

Arbetsterapeuternas
FSA – Arbetsterapeuterna

Vanliga yrken:Arbetsterapeut

167-293 kr/mån

Ftf
FTF
Lönersättning:80 000 kr/mån
Utbetalningstid: 120 dagar

Vanliga yrken:Försäkring & finans

50-250 kr/mån

GS facket
GS
Lönersättning:35 000 kr/mån
Utbetalningstid: 100 dagar

Skogs-, trä- och grafisk bransch

Upp till 493 kr/mån

Handels
Handels
Lönersättning:35 000 kr/mån
Utbetalningstid: 100 dagar

Yrke:Butik & affär

ca 100-500 kr/mån

Juseks
Jusek
Lönersättning:80 000 kr/mån
Utbetalningstid: 120 dagar

Yrke: Jurister, civilekonomer
systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

98-251 kr/mån

Kommunals
Kommunal
Lönersättning:35 000 kr/mån
Utbetalningstid: 100 dagar

Yrke:Kommunanställda

300 - 600 kr / mån

Ledarnas
Ledarna
Lönersättning:80 000 kr/mån
Utbetalningstid: 100 dagar

Yrke:Chef

327-403 kr/mån

Leg sjukgym
Legitimerade sjukgymnaster
Lönersättning:50 000 kr/mån
Utbetalningstid: 120 dagar

Yrke:Sjukgymnast, Fysioterapeut

150-280 kr/mån

Livs
Livs
Lönersättning:35 000 kr/mån
Utbetalningstid: 100 dagar

Yrke:Livsmedelshantering

255-520 kr/mån

LR
LR – Lärarnas riksförbund
Lönersättning:60 000 kr/mån
Utbetalningstid: 200 dagar

Yrke:Lärare, Rektor

90-300 kr/mån

Lärarförbundet
Lärarförbundet
Lönersättning:60 000 kr/mån
Utbetalningstid: 200 dagar

Yrke:Lärare

50-295 kr/mån

Naturvetarna
Naturvetarna
Lönersättning:80 000 kr/mån
Utbetalningstid: 120 dagar

Naturvårdshandläggare, Naturvetare

18 mån

SEKOS
SEKO
Lönersättning:35 000 kr/mån
Utbetalningstid: 100 dagar

Yrke:Service och kommunikation

50-348 kr/mån

SFHL – Sveriges folkhögskolelärare
Lönersättning:60 000 kr/mån
Utbetalningstid: 200 dagar

Yrke:Folkskolelärare, Lärare

50-295 kr/mån

SJF:s
SJF – Journalistförbundet
Lönersättning:60 000 kr/mån
Utbetalningstid: 100 dagar

Yrke:Journalist

50-335 kr/mån

Vision
SKTF – Vision
Lönersättning:100 000 kr/mån
Utbetalningstid: 200 dagar

Yrke:arbetar inom kommun, landsting
privata bolag och kyrkan

53-294 kr/mån

SLF
SLF – Skogs och lantbrukstjänstemän
Lönersättning:60 000 kr/mån
Utbetalningstid: 200 dagar

Yrke: Lantbrukare, Skogsarbetare

120 kr/mån

LR
SRAT
Lönersättning:70 000 kr/mån
Utbetalningstid: 120 dagar

Hälsoakademiker tex: Tandhygienist
hälsovetare, optiker

205-295 kr/mån

SSR
SSR – Akademikerförbundet
Lönersättning:100 000 kr/mån
Utbetalningstid: 140 dagar

Yrke:Akademiker med minst 180 hp

130-250 kr/mån

SA
Sveriges arkitekter
Lönersättning:50 000 kr/mån
Utbetalningstid: 120 dagar

Yrke:Arkitekt

260 kr/mån

Ingenjörernas
Sveriges ingenjörer
Lönersättning:100 000 kr/mån
Utbetalningstid: 120 dagar

Yrke:Ingenjör, Civilingenjör

230 kr/mån

Läkarnas
Sveriges läkarförbund
Lönersättning:100 000 kr/mån
Utbetalningstid: 120 dagar

Yrke:Läkare

250-369 kr/mån

Sveriges psykologförbund
Lönersättning:50 000 kr/mån
Utbetalningstid: 120 dagar

Yrke:Psykolog, Terapi

95-425 kr/mån

SLFs
Sveriges skolledarförbund
Lönersättning:60 000 kr/mån
Utbetalningstid: 150 dagar

Yrke:Lärare på folkhögskola

50-295 kr/mån

Säljarnas
Säljarna
Lönersättning:80 000 kr/mån
Utbetalningstid: 120 dagar

Yrke:Säljare, Försäljning

230 kr/mån

Trafik- och järnväg
Trafik och järnväg
Lönersättning:50 000 kr/mån
Utbetalningstid: 120 dagar

Yrken:Tågbanearbete

225 kr/mån

Transports
Transport
Lönersättning:Saknar tak
Utbetalningstid: 100 dagar

Yrken:Lastbilsförare, Transportör, Förare, Speditör

101-571 kr/mån

Vårdförbundets
Vårdförbundet
Lönersättning:60 000 kr/mån
Utbetalningstid: 200 dagar

Yrken:Sjukhus, Sjuksköterska och sjukbiträde

250 kr/mån


Förändrade arbetsvillkor

Villkoren på arbetsmarknaden förändras, idag byter vi både karriär och arbete allt oftare samtidigt som en växande bemanningsbransch med sms-anställningar gör det svårare att planera långsiktigt. Med detta i åtanke blir medlemskap i a-kassa och passande inkomstförsäkring viktigare än någonsin tidigare för det enskilda hushållet.

Facklig organisation bland privata tjänstemän

I Sverige organiseras tjänstemän fackligt av TCO- och Saco-förbunden samt Ledarna. Största fackförbundet är Unione n som numera har över 600 000 medlemmar, en starkt bidragande anledning till detta är att man länge erbjudit en förmånlig inkomstförsäkring. Ett tecken på att så är fallet, är att den fackliga anslutningsgraden i Sverige idag faktiskt är större bland tjänstemännen (74%) jämfört med arbetarna (64%).

Intresset är även stort bland unga. Både Unionen och Vision har sett en tydlig ökning bland yngre medlemmar i Stockholmsområdet.


Privatanställd? Skaffa Vision-inkomstförsäkring!